Tietosuojaseloste

Sisko Health Oy on naisten kokonaisvaltaisia digitaalisia terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. Tuotamme luotettavaa tietoa naisille ja muille vulvallisille nettisivuillamme, tapahtumissamme, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessämme ja sovelluksessamme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä tietoja käsittelemme, miten käsittely tapahtuu ja miten rekisteröityneet voivat käyttää henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia (esimerkiksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai oikeus päästä omiin tietoihin).

Tämä tietosuojaseloste on Yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) mukainen rekisteriseloste. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, mikäli tietojenkäsittelykäytäntömme muuttuu tai päivittäminen on muuten tarpeen. Löydät ajantasaisen version verkkosivuiltamme. 

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Sisko Health Oy:n (”Sisko”) suorittamaa tietojen käsittelyä. Tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien suorittamaa tietojen käsittelyä, emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta käsittelystä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sisko Health Oy
Y-tunnus 3308163-6
hello@sisko.io

2. YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava Laura Halonen: laura@sisko.io

3. REKISTERIN NIMI

Sisko Health Oy:n käyttäjä- ja asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Olemme tietoisia, että terveyteen ja hyvinvointiin littyvät tiedot ovat arkaluonteisia ja tarvitsevat vahvan suojauksen. Suhtaudumme tietosuojaan erittäin vakavasti.

Siskon henkilötietojen käsittely perustuu huolellisuuteen, lakiin ja asiakkaan (tässä tietosuojaselosteessa termi ”asiakas” kattaa myös käyttäjän, joka ei maksa palveluistamme) suostumukseen. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään palvelujen tarjoamisessa asiakaalle sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Jotta voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkkoja neuvoja ja suosituksia, kysymme terveyteesi ja hyvinvointiinsi liittyviä arkaluontoisia tietoja.

Rekisterin henkilötietoja voimme käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Luodaksemme asiakkaillemme tilin ja profiilin.
 • Tarjotaksemme ja toimittaaksemme sovitut palvelut.
 • Räätälöidäksemme palveluitamme ja nettisivustojamme.
 • Pitääksemme asiakkaamme ajan tasalla palveluihimme liittyvistä uutisista ja tiedoista.
 • Suorittaaksemme teknisiä analyysejä sen määrittämiseksi, kuinka voimme kehittää tarjoamiamme palveluita.
 • Hoitaaksemme asiakassuhteitamme esimerkiksi vastaamalla kommentteihin tai kysymyksiin tai pyytämällä asiakkailtamme palautetta.
 • Teknistä tietoa voidaan käyttää verkkosivujen toiminnan analysointiin, mittaamiseen ja palveluiden kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Tieto siitä, salliiko asiakas tietojensa tallentamisen Sisko Health Oy:n käyttäjä- ja asiakasrekisteriin. 
 • Asiakkaan antamat suostumukset tietojen käsittelyyn ja luovutukseen liittyen (kattaen muun muassa tietojen käytön tieteelliseen tutkimukseen). 
 • Asiakkaan toimittamat terveys-, hyvinvointi- ja elämäntilannetiedot. 
 • Asiakassuhteeseen liittyvät laskutus- ja maksajatiedot.
 • Vaara- ja vahinkotapahtumiin liittyvät tiedot.
 • Viralliset selvityspyynnöt.
 • Asiakaspalautteet.
 • Lokitiedot.

Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia teknisiä tietoja verkkosivustomme käytön yhteydessä:

 • Internet-sivun vierailun kesto ja ajankohta;
 • Sivuilla tehdyt toimet;
 • Internetin selailutapaa kuvaava tieto; ja
 • IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internet-palveluntarjoaja.

6. TIETOLÄHTEET

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot. 
 • Asiakkaan antamien eri tietojen analyysissä muodostuneet tiedot.
 • Verkkosivumme ja sosiaalisen mediamme käytön yhteydessä suoraan asiakkaalta.
 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme asiakkailtamme mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sovelluksessa tallennetuista viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, tapahtumista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
 • Evästeet
  • Käytämme useita teknologioita kerätäksemme ja säilyttääksemme tietoa käyttäjien vieraillessa Siskon verkkosivustolla. Evästeet auttavat meitä laskemaan sivuillamme käyvien henkilöiden kokonaismäärän ja seuraamaan internetsivujemme käyttöä. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustojamme ja palveluitamme. Käytämme myös seuranta- ja analytiikkaevästeitä seurataksemme, miten käyttäjämme suhtautuvat tarjoamaamme palveluun. 
  • Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön selaimessaan tai asettaa selaimensa varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomioithan, että näin tehdessäsi jotkin palvelun toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta löytyy osoitteesta https://www.allaboutcookies.org.   
  • Sovelluksemme käyttää Google Analyticsia ja muita analytiikkatyökaluja luodakseen raportteja internetsivujemme käytöstä, jotta voimme parantaa sivujamme sekä palveluamme. Lisätietoa Google Analyticsista löytyy osoitteessa http://www.google.com/analytics. Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Jaamme henkilötietoja ainoastaan Siskon organisaation sisällä ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen palveluidemme suorittamiseksi ja kehittämiseksi. 

Emme luovuta henkilötietoja Siskon organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista ehdoista sovellu:

 • Se on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksen saavuttamiseksi;
 • Soveltuvan lain, määräyksen ja/tai tuomioistuimen määräyksen noudattamiseksi;
 • Rikosten, turvallisuuskysymysten tai teknisten kysymysten havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin käsittelemiseksi; tai
 • Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Maksupalvelun tarjoajat voivat kerätä tietoja maksutapahtumista. Verkkosivujen käyttöön liittyvää kokonaiskertymätietoa ja muuta anonyymiä tietoa voidaan jakaa liikekumppaneille ja muille kolmansille osapuolille. Anonymisoitua terveystietoa voidaan jakaa ei-kaupallisen tutkimuksen tekoa varten niiden asiakkaiden kohdalta, jotka ovat tähän antaneet nimenomaisen lupansa.

Emme myy asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos käytät palvelujamme ETA-alueen ulkopuolella, tietosi sirretään laitteesesi.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Asiakastietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. Tiedot käsitellään sähkoisesti ja niihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla Siskon työntekijöillä siinä määrin, kuin se on tarpeellista. Asiakastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä asiakastietojen säilytysajoista. Yleisesti säilytämme tietoja sen ajan, kuin se on tarpeellista tiedon keräämisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tämä aika voi vaihdella riippuen tiedon luonteesta ja käyttötarkoituksesta. Yleisesti säilytämme asiakastietoja kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä jatkuvuuden takaamiseksi.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tiedonsaantioikeus
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Sinulla on oikeus päästä käsiteltyihin tietoihisi ja saada selitys siitä, mihin niitä käytetään.

Oikaisuoikeus
Oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakasrekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat tai putteelliset tiedot. Otathan Siskoon yhteyttä, jos huomaat tietojesi olevan virheelliset, vanhentuneet tai puutteelliset.

Poisto-oikeus
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Saatuamme sinulta poistopyynnön, poistamme tietosi mahdollisimaan nopeasti palvelimiltamme ja varmuusjärjestelmistämme, ellei meillä ole laillista perustetta tehdä toisin. 

Rajoitusoikeus
Sinulla on oikeus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista. Tiettyjen tietojen käsittelyn rajoittaminen voi heikentää palvelujamme ja nettisivujemme ja sovelluksemme toimivuutta. Sinulla on tietyissä tilanteissa myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, kuten esimerkiksi jos tietojasi käytetään suoramarkkinointiin tai tieteelliseen tutkimukseen.

Voit käyttää yllämainuttuja oikeuksiasi lähettämällä meille sähköpostin osoitteeseen [hello@sisko.io]. Voimme pyytää sinulta lisäselvityksiä sekä henkilöllisyytesi varmentamista pyyntösi käsittelemiseksi.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos Sisko ei ole mielestäsi noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä:

Puh: +358 29 566 6777
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto  

17. lokakuuta 2022